Đông Nam Bộ

ĐÔNG NAM BỘ

Vị trí các tỉnh thành Đông Nam Bộ trên bản đồ Việt Nam

Đông Nam Bộ là vùng đất mới trong lịch sử phát triển của đất nước, khu vực tập trung nhiều đô thị nằm giữa các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên là những vùng giàu tài nguyên đất đai, rừng và khoáng sản. Đây là một trong hai phần của Nam Bộ Việt Nam, có tên gọi khác ngắn gọn được người dân miền Nam Việt Nam thường gọi là Miền Đông.

Bạn có biết: Đông Nam Bộ là vùng có kinh tế phát triển nhất Việt Nam, dân số đông và dẫn đầu cả nước về xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, GDP, cũng như nhiều yếu tố kinh tế – xã hội khác.

  • Dân số: 17,8 triệu người (chiếm 18.5% dân số cả nước)
  • Diện tích: 23.564,4 km² (chiếm 7,3% diện tích cả nước)
  • Số tỉnh thành: 6

No Post Found

You must be lost or we just have lost this
page You were looking for. Sorry about that.